Läkarmottagningar – så fungerar sjukvården

I Sverige har vi väldigt bra sjukvård. Den är subventionerad och vi får till och med välja var vi vill bli behandlade, vilken av alla läkarmottagningar vi vill gå till.


Kostnader på läkarmottagningar

läkarmottagningarKostnaderna för sjukvård ser lite olika ut beroende på olika läkarmottagningar. Går du till vårdcentralen eller till husläkaren kostar ett läkarbesök mellan 150-200 kronor beroende på var i landet du bor. Vid specialistvård ligger priserna mellan 200-350 kronor per besök.

Sjukvård är kostnadsfritt upp till 20 år i de flesta landsting, men i Stockholm och Skåne får du betala från och med 18-årsdagen. I Sörmland, Kronoberg och Blekinge upphör avgiftsfriheten från det år du fyller 20.

Frikort för sjukvård

Sveriges kommuner och landsting har beslutat att du aldrig ska betala mer än 1 100 kronor för sjukvård per år. Går du därför ofta till läkaren får du ett frikort för sjukvård efter att du betalat 1 100 kronor. Har du betalat 900 kronor och går till en specialistmottagning där avgiften är 350 kronor betalar du bara 200 kronor för att komma upp till summan för ett frikort.

Däremot är det bra att veta att frikortet utfärdas från den första stämpeln i stämpelkortet och gäller till samma datum året därpå. Du tjänar med andra ord inte så mycket på det om du inte går till läkarmottagningar väldigt ofta.

Det kan även vara bra att veta att frikortet inte gäller för slutenvård, intyg, vaccinationer, hjälpmedel, sjukresor samt vid uteblivet besök.

Glömmer du kortet kan du ta kvitto och därefter få avgiften återbetalad mot uppvisande av kortet vid ett annat tillfälle.

Patientbrickor

Patientbrickor fungerar som en legitimation vid läkarbesök.

Privat sjukvårdsförsäkring

I dag blir det allt mer vanligt med privata sjukvårdsförsäkringar. Ofta är en privat sjukvårdsförsäkring en löneförmån som du får via din arbetsgivare, men den kan även tecknas provat via försäkringsbolagen. Arbetsgivare som erbjuder denna typ av försäkring resonerar på det vis att personalen kommer tillbaka snabbare till arbetet efter en sjukdom eller sjukskrivning.

Vårdval

I Sverige får alla välja primärvård. Det betyder att du får välja mellan alla olika vårdcentraler och läkarmottagningar du och din familj ska gå till. Oftast väljer man en läkarmottagning som ligger nära hemmet, jobbet eller som har ett gott rykte. Var du än befinner dig i landet kan du göra enstaka läkarbesök hos vilka läkarmottagningar som helst. Ingen vårdinrättning har rätt att neka dig vård.

mina vårdkontakter kan du välja läkarmottagningar och vårdcentraler online. Det enda du behöver är en e-legitimation eller så kan du beställa hem ett lösenord.